Zeven profielen

Op het Kei College kunnen leerlingen zeven verschillende profielen volgen. Een profiel is altijd een combinatie tussen theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken, het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Avo-vakken

Welk profiel een leerling ook kiest, je krijgt altijd Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en een kunstvak. Daarbij krijgt een leerling in de bovenbouw altijd twee sectorvakken die samenhangen met het gekozen profiel.

Beroepsgerichte profielvakken

Het beroepsgerichte profielvak is het vaste deel dat iedere leerling binnen een profiel volgt. Leerlingen leren de basiskennis en -vaardigheden die zij nodig hebben om in een beroep of werkveld goed te functioneren.

Beroepsgerichte keuzevakken

Leerlingen kiezen vier beroepsgerichte keuzevakken. Die kunnen bij het gekozen profiel horen, maar ook bij andere werkvelden.

Het aanbod van de beroepsgerichte keuzevakken bepalen we in overleg met het bedrijfsleven in de regio. Binnen het vernieuwde vmbo zijn de beroepsgerichte keuzevakken bedoeld om sneller in te kunnen spelen op trends in de maatschappij en op arbeidsmarkt. Hierdoor moet de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren.