Identiteit

Het Kei College is een school waar leerlingen met verschillende achtergronden en levens- en geloofsovertuigingen welkom zijn. Iedere leerling is uniek en krijgt waardering. Door ontmoeting en dialoog leren leerlingen respectvol met elkaar omgaan en meningsverschillen en conflicten zelf op te lossen. De school functioneert als een gemeenschap waar leerlingen en docenten elkaar ontmoeten en waar iedereen van elkaar leert. Op beide scholen wordt het vak levensbeschouwelijke vorming aangeboden als onderdeel van het curriculum.