Identiteit

Op het Kei College is iedereen welkom. Je vindt bij ons op school collega’s en leerlingen met verschillende achtergronden en levens- en geloofsovertuigingen. Die diversiteit vinden wij belangrijk. Iedereen is uniek en krijgt waardering.

Door ontmoeting en dialoog leren leerlingen respectvol met elkaar omgaan en meningsverschillen en conflicten op te lossen. Onze school is een gemeenschap waar leerlingen en docenten elkaar ontmoeten en waar iedereen van elkaar leert.