ondersteuning

Op het Kei College hebben we veel aandacht voor de ondersteuning van onze leerlingen. Hierin heeft de coach een belangrijke rol, maar we doen meer. Hieronder lichten we enkele voorbeelden toe.

De Huiskamer

In de huiskamer kun je terecht wanneer je gebruik wilt maken van extra ondersteuning voor taal of rekenen of wanneer je rustig zelfstand aan het werk wilt op een fijne plek in de school.

TOV (toezicht ondersteuning verwijzing)

Hier vind je ons ondersteuningsteam, zoals onze leerlingbegeleiders en onze orthopedagoog. Leerlingen kunnen hier tijdens een schooldag worden opgevangen.

Experts

Binnen de school hebben we tal van experts: bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie, dyscalculie, LWOO, faalangst. De heer Jaap Westra is onze ondersteuningscoördinator. U kunt hem mailen in geval van vragen: jwestra@ogmf.nl.