Lessentabellen

In een lessentabel staat hoe de lestijd wordt ingedeeld per vak per week. De lessentabellen laten zien hoe onze onderwijstijd wordt aangeboden. Het gaat daarbij om een gemiddeld aantal lessen verspreid over de aangegeven leerjaren.

Lessentabellen 2024-2025