Lessentabellen

In een lessentabel staat hoe de lestijd wordt ingedeeld per vak per week. De lessentabellen laten zien hoe onze onderwijstijd wordt aangeboden. Het gaat daarbij om een gemiddeld aantal lessen verspreid over de aangegeven leerjaren. Bij sommige vakken staat/staan één of drie lesuur of lesuren. Deze vakken worden in een bepaalde periode met meer of minder lessen ingeroosterd om op het gemiddelde aantal lessen uit te komen.

Lessentabel 2021-2022