Lessentabellen

In een lessentabel staat hoe de lestijd wordt ingedeeld per vak per week. De lessentabellen op de volgende pagina’s laten zien hoe onze onderwijstijd wordt aangeboden. Het gaat daarbij om een gemiddeld aantal lessen verspreid over de aangegeven leerjaren. De lessen worden in blokken van minimaal twee lesuren ingeroosterd. Dat betekent dat in onderstaand schema, waar bij sommige vakken één of drie lesuren staat, deze vakken in een bepaalde periode met meer of minder lessen ingeroosterd worden om op het gemiddelde aantal lessen uit te komen.

Lessentabel 2019