Kei-kenmerken

Het Kei College is de plaats waar leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen (klas 1-4) alle mogelijkheden krijgen om te ontdekken wat ze kunnen, willen en bij ze past. Wij geven ze bovendien de gelegenheid om keuzes te maken wanneer ze er zelf aan toe zijn.

We werken veel digitaal en leerlingen leren bij ons samenwerken en zelfstandig aan de slag te gaan. Dat komt op het mbo en later in het werk goed van pas. We stimuleren leerlingen bovendien om kritisch naar hun eigen werk te kijken en zelf oplossingen te zoeken als het een keer niet gaat zoals gedacht.

Zo werken wij:

 • Op het Kei College wordt het schooljaar opgedeeld in blokken van 10 weken.
 • In die tien weken gaan leerlingen vooral veel doen. Natuurlijk is er ook altijd theorie. Het belangrijkste vinden wij dat leerlingen leren door te doen in een levensechte setting. De theorie gebruik je om wat je doet nog beter te begrijpen.
 • De coach heeft een belangrijke rol bij ons op school. Regelmatig worden er gesprekken gevoerd tussen de leerling en zijn of haar coach over hoe het ging en hoe de volgende stap gaat. Daarbij worden ook ouder(s)/verzorger(s) meerdere keren per jaar uitgenodigd. De coach is voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen het eerste aanspreekpunt. In overleg met de coach wordt bijvoorbeeld ook bepaald voor welk onderdeel extra aandacht of verdieping nodig is.
 • Bij ons werken de leerlingen in zones met andere leerlingen. We hebben een Maakplein, Wereldplein, Marktplein en Leefplein. In die zones komen vakken en profielen die met elkaar te maken hebben, bij elkaar. Zo vind je in het Maakplein naast het vak techniek, ook een vak als natuurkunde. Een krachtenberekening bij dat laatste vak staat op deze manier nooit meer op zichzelf, maar kan direct bij het vak techniek worden toegepast.
  Er zijn in een zone altijd docenten of onderwijsassistenten die leerlingen begeleiden. Iedere zone bestaat tenminste uit een praktijkruimte en theorielokaal.
 • Extra aandacht of verdieping vindt wekelijks plaats tijdens de maatwerk lessen. Maatwerk is een vast onderdeel van iedere schoolweek. Omdat per leerling wordt gekeken naar wat nodig is, kan de invulling van maatwerk per leerling verschillen.
 • In alle profielen en bij alle vakken werken we met leertaken. Daarbij gebruiken leerlingen een iPad. In leertaken staat beschreven wat leerlingen in een bepaalde periode voor een vak moeten doen. Meestal geldt een leertaak voor een week. Er staat heel nauwkeurig in wat het resultaat moet zijn, wat nodig is om de taak uit te voeren en hoe dat gedaan moet worden. Wanneer een leerling een taak heeft afgerond, moet hij of zij deze altijd onder begeleiding evalueren. Leertaken geven leerlingen de kans om te versnellen bij vakken die ze makkelijk vinden. Zo houden ze bijvoorbeeld tijd over voor verdieping of extra oefening.
 • Op het Kei College gebruiken we het eerste jaar voor alle leerlingen om kennis te maken met elkaar, de school en om zich te oriënteren op de eigen mogelijkheden. Halverwege het tweede schooljaar worden de leerlingen ingedeeld in drie leerroutes. Leerlingen die dan al weten wat ze willen, volgen de vakroute en kunnen al een start maken met profielmodules. Leerlingen die nog twijfelen over hun richting, volgen de profielroute. En voor de leerlingen die nog geen idee hebben welke kant ze later op willen is er de oriëntatieroute waarin ze zich breed blijven oriënteren.
 • De lesdagen van de leerlingen beginnen in principe de hele week om 08:30 uur. Drie dagen per week zal eerst aandacht worden besteed aan het LOB-programma en twee dagen per week zal de coach bekijken welke leerlingen extra individuele begeleiding nodig hebben. Voor de leerlingen die geen extra individuele begeleiding nodig hebben starten de lessen dan om 09:00 uur. De lesdagen duren drie dagen tot 15.00 uur en twee middagen zijn de leerlingen vrijwel de gehele middag vrij.
 • Met een goede werkhouding op school hebben leerlingen thuis nauwelijks huiswerk. Uiteraard zal er voor een toets zo nu en dan wel geleerd moeten worden.