Kei-kenmerken

Het Kei College is de plaats waar leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen (klas 1-4) alle mogelijkheden krijgen om te ontdekken wat ze kunnen, willen en bij ze past. Wij geven ze bovendien de gelegenheid om keuzes te maken wanneer ze er zelf aan toe zijn.

We werken veel digitaal en leerlingen leren bij ons samenwerken en zelfstandig aan de slag te gaan. Dat komt op het mbo en later in het werk goed van pas. We stimuleren leerlingen bovendien om kritisch naar hun eigen werk te kijken en zelf oplossingen te zoeken als het een keer niet gaat zoals gedacht.

Zo werken wij:

  • Op het Kei College wordt het schooljaar opgedeeld in blokken van 10 weken verdeeld over twee roosterperiodes.
  • In die tien weken gaan leerlingen vooral veel doen. Natuurlijk is er ook altijd theorie. Het belangrijkste vinden wij dat leerlingen leren door te doen in een levensechte setting. De theorie gebruik je om wat je doet nog beter te begrijpen.
  • We proberen in ons onderwijs zoveel mogelijk aan te sluiten bij en verbinding te maken met de praktijk. Zo proberen we de opdrachten van de algemeen vormende vakken aan te laten sluiten bij de thema‚Äôs en onderwerpen in de profielen.
  • Het Kei College staat voor eigentijds onderwijs. In ons techlab, maar ook tijdens de gewone lessen, hebben we aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van technologie en ICT.
  • De coach heeft een belangrijke rol bij ons op school. Viermaal per jaar hebben we een LOB-week waarin leerlingen de voortgang en de keuzesmet hun coach bespreken. Daarbij worden ook meerdere keren per jaar ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd. De coach is voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen het eerste aanspreekpunt. In overleg met de coach wordt bijvoorbeeld ook bepaald voor welk onderdeel extra aandacht of verdieping nodig is.
  • Extra aandacht of verdieping vindt wekelijks plaats tijdens de maatwerk lessen. Omdat per leerling wordt gekeken naar wat nodig is, kan de invulling van maatwerk per leerling verschillen.
  • Goed teksten kunnen begrijpen is belangrijk voor alle vakken en ook in de praktijk. Daarom besteden we bij ons op school extra aandacht aan lezen.
  • In alle profielen en bij alle vakken werken we zoveel mogelijk met opdrachten en leermiddelen of methodes waarbij leerlingen zelfstandig of met behulp van de coach keuzes kunnen maken om te versnellen of juist iets meer tijd te nemen voor hun opdrachten.
  • In alle leerjaren gaan leerlingen een of meerdere dagen op stage omdat we het belangrijk vinden dat ze zelf ervaringen opdoen in de praktijk.
  • Met een goede werkhouding op school hebben leerlingen thuis nauwelijks huiswerk. Uiteraard zal er voor een toets zo nu en dan wel geleerd moeten worden.