Aanmelden

Aanmelden voor klas 1

Je meldt je aan bij het Kei College door dit aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar onze school. Meestal gebeurt dit op de basisschool samen met de ouder(s)/ verzorger(s) en de leerkracht van groep 8. Zodra wij de aanmeldingsgegevens* hebben ontvangen, krijgen ouder(s)/ verzorger(s) een bevestiging op de mail.
* De aanmelding wordt in behandeling genomen zodra wij in het bezit zijn van een ondertekend aanmeldformulier, het onderwijskundig rapport en het schooladvies. 

Vragen over aanmelding voor leerjaar 1? Neem dan contact op met Edwin Kuipers via ekuipers@ogmf.nl.

Aanmelden voor een hoger leerjaar (zij-instroom)

Leerlingen die zich van een andere VO-school bij ons willen aanmelden noemen wij zij-instromers. Om een leerling aan te melden voor een hoger leerjaar, moet gebruik worden gemaakt van dit originele aanmeldingsformulier. Na ontvangst van dit formulier wordt een leerling uitgenodigd voor een intakegesprek.

Let op! Bij inschrijving kan het zijn dat een profiel vol zit. Het is dus dan mogelijk dat er een andere profielkeuze gemaakt moet worden. 

Vragen over aanmelding voor leerjaar 2 of hoger? Neem dan contact op met Elske Kamstra (ekamstra@ogmf.nl) of Robert Jan Bouma (rbouma@ogmf.nl).