Ziekmelden

Wanneer een leerling niet op school kan komen door ziekte, verwachten wij een telefoontje van de ouder(s)/verzorger(s).

Een ziekmelding kunt u tussen 08.00 uur en 08.30 uur telefonisch doorgeven via het telefoonnummer (0513) 726 619.

Wanneer een leerling weer beter is, dient hij of zij dit zelf te melden bij de conciƫrge.

Iedere ochtend vindt er controle plaats van de meldingen en bij afwijkingen wordt er contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Bezoeken aan huisarts, tandarts en dergelijke graag vooraf bij school melden via het Aanvraagformulier verlof.