Routes en leerjaren

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)

De eerste twee leerjaren in het vmbo worden de onderbouw genoemd. We gebruiken het eerste jaar op het Kei College voor alle leerlingen om kennis te maken met elkaar, de school en om zich te oriënteren op de eigen mogelijkheden.

In de onderbouw op het Kei College volgen leerlingen de algemeen vormende vakken, avo-vakken. Daarnaast oriënteren zij zich op de verschillende beroepsgerichte profielen. Halverwege het tweede schooljaar worden de leerlingen ingedeeld in drie leerroutes.

1. De oriëntatieroute

Deze route is bestemd voor leerlingen die nog niet weten wat ze later willen en welk profiel ze moeten kiezen. Zij volgen in eerste instantie halverwege het tweede leerjaar het brede profiel Diensten en Producten, afgekort D&P. Deze route wordt tevens gevolgd door leerlingen die juist heel specifiek voor dit profiel kiezen.

2. De profielroute

Leerlingen die een idee hebben over de richting die ze op willen, maar het profiel nog niet precies weten, volgen de profielroute. Zij oriënteren zich de tweede helft van het tweede jaar nog op verschillende profielen. Daarna maken zij een keuze voor een profiel.

3. De vakroute

Deze route is bedoeld voor leerlingen die al heel goed weten welke richting ze op willen. Zij volgen deze route waarbinnen ze zich na anderhalf jaar verdiepen in het profiel van hun keuze.

Bovenbouw (leerjaar 3 en 4)

Leerjaar drie en vier vormen samen de bovenbouw van de opleiding. Hierin staan de beroepsgerichte profielen, beroepsgerichte keuzevakken en profielgebonden vakken centraal.

Gedurende leerjaar drie en vier worden de afzonderlijke vakken geheel of ten dele geëxamineerd door schoolexamens (SE) en/of door middel van Centraal Schriftelijk en Praktisch Examens (CSPE). De wijze van examinering staat beschreven in het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA).