Verlof en vakanties

Verlof

Soms kan een kind vanwege een geldige reden toch niet naar school. Hiervoor dient u verlof aan te vragen. Er bestaan twee soorten verlof die u kunt aanvragen voor uw kind. Het eerste is verlof vanwege het bezoek aan een arts of specialist. We vragen u om dit zoveel mogelijk buiten de lessen om te plannen, maar we snappen dat dit soms niet lukt. Dan gaat het vaak om een enkel lesuur of in het geval van een ziekenhuisbezoek om een dag.

Het tweede soort verlof heet bijzonder verlof en kan van toepassing zijn als zich een bijzondere situatie voordoet. De overheid heeft hiervoor richtlijnen opgesteld waar wij ons als school aan houden. U kunt deze nalezen op de website van de Rijksoverheid.
Voorbeelden van bijzonder verlof zijn:

  • vakantieverlof buiten schoolvakantie;
  • een viering van een feest, vanwege godsdienst of levensovertuiging;
  • een verhuizing van uw gezin;
  • het bijwonen van een huwelijk van iemand uit uw gezin of familie
  • ernstige ziekte van iemand uit uw gezin of familie
  • overlijden van iemand uit uw gezin of familie
  • viering van 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks-) jubileum van iemand uit uw gezin of familie.

Verlofaanvraag indienen

Voor het aanvragen van verlof of bijzonder verlof dient u gebruik te maken van een van de onderstaande formulieren.

Formulier verlofaanvraag (bijvoorbeeld bezoek huisarts)

Indien een leerling enkele uren of een dag niet op school kan zijn vanwege bijvoorbeeld een bezoek aan een specialist, verzoeken wij u dit te melden via het formulier verlofaanvraag. Dit formulier dient voor het verlof te worden ingeleverd op de eigen locatie.

Aanvraagformulier verlof

Formulier bijzonder verlof (meerdere dagen)

Wilt u bijzonder verlof (meerdere dagen) aanvragen dan kan dit via het formulier aanvraag bijzonder verlof. Op het formulier vindt u tevens een toelichting op bijzonder verlof en de aanvraagprocedure. Klik op de link hieronder om dit formulier te downloaden.

Aanvraagformulier bijzonder verlof
Graag wijzen wij u erop dat voor iedere leerling afzonderlijk een formulier dient te worden ingevuld.

VAKANTIES 2023-2024

Vakanties 2023-2024