Downloads

Algemeen

Bewaarinfo 2019-2020 Kei College
Bovenbestuurlijke mr-reglement
Gedragscode social media internet en email
Handleiding reparatie portaal Kei College
Kei Code
Klachtenregeling
Leerlingenstatuut Bornego College
Lessentabel 2019-2020
Schoolgids Kei College 2019-2020 - versie Sevenwolden
Schoolgids Kei College 2019-2020-versie Bornego College
Schoolkosten 2019-2020
Schoolondersteuningsprofiel en -plan Kei College -Bornego College
Verzuimprotocol 2019-2020

Bevordering en Examen

Bevorderingsnormen 2019/2020
Examenreglement Cohort 2019/2021
Examenreglement klas 4 2019-2020
Informatieboekje afronden schoolexamen 2020
PTA - Cohort 2019/2021 - basisberoepsgericht vmbo
PTA - Cohort 2019/2021 - kaderberoepsgericht vmbo
PTA - klas 4 - basisberoepsgericht vmbo - 2019/2020
PTA - klas 4 - kaderberoepsgericht vmbo - 2019/2020

Folders en flyers

Doeners gezocht
Flyer 'Na het Kei College' (2019 - 2020)
Flyer alle profielen
Flyer Bouwen, Wonen & Interieur
Flyer Dienstverlening & Producten
Flyer Dyslexie
Flyer Economie & Ondernemen
Flyer Horeca, Bakkerij & Recreatie
Flyer Ipad 2019-2020
Flyer LOB
Flyer LWOO
Flyer Mobiliteit & Transport
Flyer Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Flyer Zorg & Welzijn
Zuludesk/Klaslokaal

Formulieren

Aanvraagformulier bijzonder verlof
Aanvraagformulier bus/treinpas
Formulier verlofaanvraag
Schadeformulier iPad
Toestemmingsformulier
Verhuisbericht

Kei'k (magazine)

Kei'k najaar 2019
Kei'k winter 2018
Kei'k zomer 2019

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2019
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief december 2019
Nieuwsbrief februari 2019
Nieuwsbrief januari 2020
Nieuwsbrief juni 2019
Nieuwsbrief maart 2019
Nieuwsbrief mei 2019
Nieuwsbrief november 2019
Nieuwsbrief oktober 2018
Nieuwsbrief oktober 2019
Nieuwsbrief september 2019