Downloads

Algemeen

Bewaarkaart bovenbouw 2022-2023
Bewaarkaart onderbouw 2022-2023
Bovenbestuurlijke mr-reglement
Gedragscode social media, internet en e-mail
Handleiding afwezig melden in SOMtoday
Kei Code
Klachtenregeling - Bornego College
Klachtenregeling - OSG Sevenwolden
Leerlingenstatuut Bornego College
Leerlingenstatuut OSG Sevenwolden
Lessentabel 2021-2022
Pestprotocol
Procedure aanmelding toelating en inschrijving
Schoolgids 2022-2023
Schoolondersteuningsprofiel Kei College
Verzuimprotocol 2021-2022

Bevordering, PTA en Examen

Bevorderingsnormen 2022-2023 (klas 1, 2, 3)
Examenreglement 2023
PTA Basis Cohort 2021-2023
PTA Basis Cohort 2022-2024
PTA Kader Cohort 2021-2023
PTA Kader Cohort 2022-2024

Folders en flyers

Doeners gezocht (folder groep 8)
Flyer alle profielen
Flyer Bouwen, Wonen & Interieur
Flyer Dienstverlening & Producten
Flyer Dyslexie
Flyer Economie & Ondernemen
Flyer Horeca, Bakkerij & Recreatie
Flyer LOB
Flyer LWOO
Flyer Mobiliteit & Transport
Flyer Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Flyer Zorg & Welzijn
Het Keitje (2022-2023)
Keitje zij-instroom (2021-2022)
Wat kies jij? Keuzepakketten voor klas 4 (2022-2023)

Formulieren

Aanvraagformulier bijzonder verlof
Aanvraagformulier bus/treinpas
Formulier verlofaanvraag
Toestemmingsformulier
Verhuisbericht

iPad

Flyer iPad 2022-2023
Reparatie portaal Kei College (iPad)

Keuzeplein

Keuzeplein 2021-2022

Ouderavond

Presentatie ouderavond klas 3, 12 oktober '22
Presentatie ouderavond klas 4, 26 oktober '22

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdragen en schoolkosten 2020-2021