Downloads

Algemeen

Bewaarkaart bovenbouw 2020-2021
Bewaarkaart onderbouw 2020-2021
Bovenbestuurlijke mr-reglement
Gedragscode social media internet en email
Kei Code
Klachtenregeling
Leerlingenstatuut Bornego College
Leerlingenstatuut OSG Sevenwolden
Lessentabel 2020-2021
Schoolgids Kei College 2019-2020 - versie Sevenwolden
Schoolgids Kei College 2019-2020-versie Bornego College
Schoolondersteuningsprofiel en -plan Kei College -Bornego College
Verzuimprotocol 2019-2020

Bevordering en Examen

Bevorderingsnormen 2020-2021
Examenreglement Cohort 2019/2021
Examenreglement klas 4 2019-2020
Informatieboekje afronden schoolexamen 2020
PTA - Cohort 2019/2021 - basisberoepsgericht vmbo
PTA - Cohort 2019/2021 - kaderberoepsgericht vmbo
PTA - klas 4 - basisberoepsgericht vmbo - 2019/2020
PTA - klas 4 - kaderberoepsgericht vmbo - 2019/2020

Folders en flyers

Doeners gezocht (folder groep 8)
Flyer 'Na het Kei College' (2019 - 2020)
Flyer alle profielen
Flyer Bouwen, Wonen & Interieur
Flyer Dienstverlening & Producten
Flyer Dyslexie
Flyer Economie & Ondernemen
Flyer Horeca, Bakkerij & Recreatie
Flyer LOB
Flyer LWOO
Flyer Mobiliteit & Transport
Flyer Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Flyer Zorg & Welzijn
Het Keitje (2020-2021)
Keitje zij-instroom (2020-2021)

Formulieren

Aanvraagformulier bijzonder verlof
Aanvraagformulier bus/treinpas
Formulier verlofaanvraag
Toestemmingsformulier
Verhuisbericht

iPad

Flyer iPad 2020-2021
Flyer iPad 2020-2021 zij-instroom
Handleiding reparatie portaal Kei College (iPad)

Kei'k (magazine)

Kei'k najaar 2019

Keuzeplein

Keuzeplein periode 1

Schoolkosten

Schoolkosten 2020-2021
Vrijwillige ouderbijdragen en schoolkosten 2020-2021