Downloads

Algemeen

Bewaarkaart bovenbouw 2023-2024
Bewaarkaart onderbouw 2023-2024
Bovenbestuurlijke mr-reglement
Gedragscode social media, internet en e-mail
Handleiding afwezig melden in Somtoday
Kei Code
Klachtenregeling Onderwijsgroep Midden-Friesland
Leerlingenstatuut OGMF 2023-2025
Pestprotocol
Procedure aanmelding toelating en inschrijving
Schoolgids Kei College 2023-2024
Schoolondersteuningsprofiel Kei College
Smartphone beleid Beroepencampus Heerenveen
Verzuimprotocol

Bevordering, PTA en Examen

Bevorderingsnormen 2022-2023 (klas 1, 2, 3)
Examenreglement examenjaar 2024
PTA Basis Cohort 2022-2024
PTA Basis Cohort 2023-2025
PTA Kader Cohort 2022-2024
PTA Kader Cohort 2023-2025

Folders en flyers

Doeners gezocht (folder groep 8)
Flyer alle profielen
Flyer Dyslexie
Flyer LOB
Flyer LWOO
Flyer Profiel Bouwen, Wonen & Interieur
Flyer Profiel Dienstverlening & Producten
Flyer Profiel Economie & Ondernemen
Flyer Profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie
Flyer Profiel Mobiliteit & Transport
Flyer Profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Flyer Profiel Zorg & Welzijn
Het Keitje (2023-2024)
Keuzepakketten voor klas 4 (2024-2025)

Formulieren

Aanvraagformulier bijzonder verlof
Aanvraagformulier bus/treinpas
Formulier verlofaanvraag
Toestemmingsformulier
Verhuisbericht

iPad

Flyer iPad 2023-2024
Reparatie portaal Kei College (iPad)

Keuzeplein

Keuzeplein 2021-2022

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Beroepencampus - november 2023
Nieuwsbrief februari 2024

Ouderavond

Na het Kei College, Wegwijs in het mbo
Presentatie ouderavond klas 3, oktober '23

Schoolkosten

Schoolkosten 2023-2024