Downloads

Algemeen

Bewaarkaart bovenbouw 2021-2022
Bewaarkaart onderbouw 2021-2022
Bovenbestuurlijke mr-reglement
Gedragscode social media, internet en e-mail
Kei Code
Klachtenregeling - Bornego College
Klachtenregeling - OSG Sevenwolden
Leerlingenstatuut Bornego College
Leerlingenstatuut OSG Sevenwolden
Lessentabel 2021-2022
Schoolgids 2020-2021
Schoolondersteuningsprofiel en -plan Kei College -Bornego College
Verzuimprotocol 2019-2020

Bevordering, PTA en Examen

Bevorderingsnormen 2021-2022
Examenreglement 2021-2022
PTA Basis Cohort 2020-2022
PTA Basis Cohort 2021-2023
PTA Kader Cohort 2020-2022
PTA Kader Cohort 2021-2023

Folders en flyers

Doeners gezocht (folder groep 8)
Flyer 'Na het Kei College' (2019 - 2020)
Flyer alle profielen
Flyer Bouwen, Wonen & Interieur
Flyer Dienstverlening & Producten
Flyer Dyslexie
Flyer Economie & Ondernemen
Flyer Horeca, Bakkerij & Recreatie
Flyer LOB
Flyer LWOO
Flyer Mobiliteit & Transport
Flyer Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Flyer Zorg & Welzijn
Folder uitstroomprofielen en arrangementen 2021-2022
Het Keitje (2021-2022)
Keitje zij-instroom (2021-2022)

Formulieren

Aanvraagformulier bijzonder verlof
Aanvraagformulier bus/treinpas
Formulier verlofaanvraag
Toestemmingsformulier
Verhuisbericht

iPad

Flyer iPad 2021-2022
Handleiding reparatie portaal Kei College (iPad)

Kei'k (magazine)

Kei'k voorjaar 2021

Keuzeplein

Keuzeplein 2021-2022

Ouderavond

Ouderavond klas 3 - 12 oktober 2021
Ouderavond klas 4 - 6 oktober 2021

Schoolkosten

Schoolkosten 2020-2021
Vrijwillige ouderbijdragen en schoolkosten 2020-2021