Werken met de iPad

Onze leerlingen werken met een iPad. Dat doen we omdat veel leertaken ook digitaal zijn vormgegeven en bovendien staan op onze school 21e eeuwse vaardigheden centraal. Dat zijn vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden die leerlingen in hun leven nodig zullen hebben.

Zuludesk/Klaslokaal

We maken gebruik van Zuludesk, een Mobile Device Management System. Met Zuludesk kunnen docenten tijdens de les bepalen wat wel en niet mogelijk is met de iPad. Zo kunnen leerlingen websites en apps die nuttig zijn voor een bepaalde les wel bezoeken, terwijl andere websites tijdelijk geblokkeerd worden. Op die manier zijn leerlingen minder snel afgeleid en blijft de focus bij het leerproces. Aanvullende informatie over Zuludesk (ook in relatie tot de regelgeving omtrent privacy) en mediagebruik vindt u hieronder.

1. https://support.apple.com/nl-nl/ht208525
(info over privacy en beveiliging voor Apple producten in het onderwijs)

2. https://www.apple.com/nl/education/docs/Privacy_Overview_for_Parents.pdf
(info over privacy van Apple voor ouders)

3. https://www.privacyconvenant.nl
(info over privacy in het onderwijs – van o.a. de VO-raad)

4. Verwerkersovereenkomst ZuluDesk
(info van ZuluDesk over hun privacybeleid en de overeenkomst met onze school)

5. Privacy Statement ZuluDesk
(info van ZuluDesk over hun privacybeleid)

6. Adviezen ouders-mediagebruik
(info van het ministerie voor VWS over adviezen t.b.v. het gebruik van media door jongeren)

7. Risicos mediagebruik
(info van het ministerie voor VWS over de risico’s van internetgebruik door jongeren)