Schoolleiding

Het Kei College maakt deel uit van Onderwijsgroep Midden-Friesland. De schoolleiding bestaat uit een directeur en afdelingsleiders. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers, het onderwijs en de ondersteuning.

Schoolleiding

Directeur
Dhr. Dennis Treur
T (0513) 726 600
E dtreur@ogmf.nl

Afdelingsleider
Mevr. Welmoed Konst
T (0513) 726 600
E wkonst@ogmf.nl

Afdelingsleider
Mevr. Jolanda Spijksma
T (0513) 726 600
E jspijksma@ogmf.nl

Afdelingsleider
Dhr. Arjan Verseput
T (0513) 726 600
E averseput@ogmf.nl

Afdelingsleider
Dhr. Jaap Westra
T (0513) 726 600
E jwestra@ogmf.nl

Toezicht

De directeur van het Kei College legt verantwoordelijkheid af aan de bestuurder van Onderwijsgroep Midden-Friesland. De Raad van Toezicht van de onderwijsgroep houdt toezicht en ziet erop toe dat de school goed wordt bestuurd.

Medezeggenschap

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is de medezeggenschap van het personeel, de ouders en de leerlingen geregeld. De medezeggenschap is geregeld per bestuur. Voor het Kei College is een locatieraad ingesteld waar een vertegenwoordiging van ouders, docenten en leerlingen instemming- of adviesrecht hebben op thema’s die voor het gehele Kei College van belang zijn. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: locatieraad@kei.college