Contactpersonen

Directeur
Dhr. Peter van Tuinen
T (0513) 726 600
E pvantuinen@kei.college

Deelschoolleider Onderbouw
Horeca, Bakkerijk & Recreatie (HBR)
Zorg & Welzijn (Z&W)

Dhr. Peter Overbeek
T (0513) 726 600
E poverbeek@kei.college

Deelschoolleider
Dienstverlening en Producten (D&P)
Economie & Ondernemen (E&O)
Dhr. Bareld Bijma
T (0513) 726 600
E bbijma@kei.college

Deelschoolleider
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
Mobiliteit en Transport (M&T)
Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Dhr. Arjan Verseput
T (0513) 726 600
E averseput@kei.college

Coördinator onderbouw
Dhr. Edwin Kuipers
E ekuipers@kei.college

Decaan
Mevr. Elske Kamstra
ekamstra@kei.college

LOB-expert (loopbaanoriëntatie)
Mevr. Monika Stoffels
E mstoffels@kei.college

Dhr. Robert Jan Bouma
E rbouma@kei.college

Examensecretaris
Dhr. Jan Steven Jansma
E jjansma@kei.college

Mevr. Djoke Deinum
E ddeinum@kei.college

Leerlingbegeleider
Mevr. Jolanda Hoeksma
E jhoeksma1@kei.college

Dhr. Bauke Haarsma
E bhaarsma@kei.college

Mevr. Anke de Jong
E adejong@kei.college

Dhr. Folkert van Dongera
E fvandongera@kei.college

Ondersteuningscoördinator
Dhr. Jaap Westra
E jwestra@kei.college

Vertrouwenspersoon (intern)
Mevr. Aletta Herder
E aherder@kei.college

Mevr. Margriet van Veen
E margrietvanveen@kei.college

Dhr. Aryan Westera
E awestera@kei.college

Vertrouwenspersoon (extern)
Mevr. Marjolein de Raad
T 06-14427765
E m.de.raad@ziggo.nl