< toon profielen

Profiel Dienstverlening & Producten

Het profiel Dienstverlening en Producten is een breed oriënterend profiel. Dit profiel geeft leerlingen de mogelijkheid om hun keuze langer uit te stellen en zich breed te oriënteren op verschillende beroepen. D&P is niet aan een sector of richting gebonden. Leerlingen die D&P kiezen, moeten examen doen in de vakken wiskunde, natuur- en scheikunde, biologie of economie. Meer informatie vind je in de Flyer Dienstverlening & Producten of dit filmpje.