Het belang van een goede samenwerking komt de leerling ten goede

Het Kei College is de school waarin het Bornego College en OSG Sevenwolden samenwerken aan het beste onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen.

In het Kei College komen drie elementen samen:

  • een intensieve samenwerking in de beroepsgerichte leerwegen tussen het Bornego College en OSG Sevenwolden in Heerenveen,
  • waarbij de vernieuwing van het beroepsgerichte vmbo gezamenlijk wordt opgepakt,
  • met een nieuw onderwijsconcept met ruime keuzemogelijkheden voor leerlingen, met leerroutes gericht op verschillen tussen leerlingen, die aansluiten bij de arbeidsregio en het vervolgonderwijs.

Het Bornego College en OSG Sevenwolden hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen (vmbo-basis en -kader) veel te kiezen is en blijft in de regio Heerenveen. Los van elkaar kunnen beide scholen een beperkt aantal profielen aanbieden. Nu de krachten gebundeld zijn, blijft er plek voor bijvoorbeeld de duurdere techniekopleidingen. Die ruime keuze in profielen en vakken vinden wij belangrijk voor onze keien van leerlingen.

Kei College campus

Het Kei College is gevestigd op de Kei College Campus aan de Ds. Kingweg 8 en 10 in Heerenveen. Daar bieden we de volgende profielen aan: