Organisatie

Organisatie

Het Kei College is een samenwerkingsschool en wordt aangestuurd door een directeur die bij zowel het Bornego College als bij OSG Sevenwolden in dienst is.

De directeur wordt ondersteund door vier deelschoolleiders. De deelschoolleiders zijn alle vier verantwoordelijk voor een team docenten, het onderwijs dat zij geven en de ondersteuning die zij bieden. Wij werken in teams omdat goed onderwijs en ons onderwijsconcept in het bijzonder vragen om teamwerk. In teams wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van ons onderwijs.

Directeur
Peter van Tuinen
E pvantuinen@kei.college

Deelschoolleider E&O, D&P en locatie Beugel
Bareld Bijma
E bbijma@kei.college

Deelschoolleider onderbouw
Peter Overbeek
E poverbeek@kei.college

Deelschoolleider Techniek en Oriëntatie beroepswereld
Arjan Verseput
E averseput@kei.college

Deelschoolleider Z&W en HBR
Sander Kamstra
E skamstra@kei.college

Toezicht

De directeur van het Kei College legt verantwoordelijkheid af aan de bestuurders van beide scholen. De Raad van Toezicht (OSG Sevenwolden) en Raad van Beheer (Bornego College) houden toezicht en zien erop toe dat de school goed wordt bestuurd.

Medezeggenschap

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is de medezeggenschap van het personeel, de ouders en de leerlingen geregeld. De medezeggenschap is geregeld per bestuur. Voor het Kei College is een Bovenbestuurlijke Raad ingesteld waar een vertegenwoordiging van ouders, docenten en leerlingen instemming- of adviesrecht hebben op thema’s die voor het gehele Kei College van belang zijn. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: bovenbestuurlijkeraad@kei.college