Administratieve inschrijving

Omdat het onderwijs op het Kei College valt onder de verantwoordelijkheid van het Bornego College (locatie Beugel) en OSG Sevenwolden (locatie Kingweg), worden leerlingen ook ingeschreven bij een van deze scholen. Het hangt van het gekozen profiel af bij welke school leerlingen administratief worden ingeschreven. Een leerling die bijvoorbeeld kiest voor Zorg & Welzijn wordt ingeschreven bij OSG Sevenwolden en een leerling die gaat voor Dienstverlening & Producten schrijft zich in bij het Bornego College.